Atomlar Kuarklar

Atomlar Kuarklar

Atom; milattan önceki yıllara kadar dayanmaktadır. Yıllardan beri insanoğlu maddenin tam olarak yapısını anlamaya çalışmaktadır. Bir Madde’yi küçük parçalara ayırmak istesek bu ayırma olayı nereye kadar veya ne kadar sürer?” sorusu insanoğlunun aklını her zaman meşgul etmiştir. Bilimin gelişmediği yıllarda insanlar önceleri evrenin ateş, su, toprak ve hava’nın karışımından oluştuğuna inanmışlardır.

Milattan önce 440 yılında Anadolu’daki bilim merkezi olan Milet’te doğan Lökippus ve öğrencisi Demokritus bu dört elementin daha küçük nesnelere bölünebileceğini ileri sürdüler ve bu nesnelere “atomos” adını verdiler. Atomos adını verdikleri bu nesnenin bölünmeyeceğini kabul ettiler ve bu nesne yıllar sonra Atom olarak anılmaya başlandı.

Demokritus’un keşfettiği atom John Dalton’un devrine kadar neredeyse hiç değişmedi. Atomun yapıı hakkındaki bilinmezlik 1925 yılında ortaya atılan Kuantum Teorisiyle biraz da olsa yokedildi.Erwin Schrödinger ile Wer­ner Heisenberg’in ortaya attığı bu teoriye Modern Atom Teorisi denir.

Bir atom altı parçacık olan Elektron 1897 yılında J.J.Thomson tarafından katot deneyleri sayesinde bulunmuştur. 1911 yılında Rutherford yaptığı deneyler ile atomun alt birimlerinden biri olan protonu keşfetti ve diğer bazı detaylar ile kendi adıyla anılan atom teorisini yayınladı. Rutherford atom teorisinde bazı eksiklikler mevcuttu.Bu eksikliklerden en önemlisi elektronların neden protonaların üzerinde düşmediğiydi. Daha sonraki yıllarda nötron James Chadwick tarafından bulunarak Rutherford atom modelindeki eksiklik tamamlanmış oldu.

1900’lü yılların sonuna doğru birçok atomaltı parçacığın kuark ve lepton adı verilen daha küçük temel parçacıklardan oluştuğu anlaşıldı. Anlaşılan temel parçacıkların çeşitleri de belirlendi.Parçacık fiziği alanındaki gelişmeler sonucu olarak evrende 6 çeşit kuark ve 6 çeşit lepton olduğunu ortaya çıktı.Buna ek olarak bu 12 temel parçacık harici bu parçacıkların karşıtı olan karşıt parçacıklarının da var olduğu öğrenilmiş oldu.

Doğada var olan temel parçacıklar şu an bildiğimiz dört büyük kuvvetin de oluşmasında etkilidir. Bu dört kuvvet ise şunlardır;

Güçlü nükleer kuvvet

Zayıf nükleer kuvvet

Elektromanyetik kuvvet

Kütle çekim kuvveti

Hadronlar

Kendi içlerinde baryonlar ve mezonlar olmaz üzere ikiye ayrılır. Baryonların kütlesi mezonlardan kat ve kat daha büyüktür. Baryonların ve mezonların kütleleri de leptonların kütlelerine oranla daha büyüktür. Hadronlar güçlü yeğin kuvvetlerden sorumludur. Yani güçlü yeğin kuvvetler hadronların sorumluluğu altındadır.

Baryonlar

Baryonlara adının en başta ne anlama geldiğini bilmesekte çok tanıdık olduğumuz iki üyeyü içeriyor : protonlar ve nötronlar.

Kararlı yapıları sebebiyle protonlar ve nötronlar günlük hayatımızda kullandığımız maddelerin tamamında bulunurlar. Protonlar bilinen en kararlı baryonlardır. Baryonların kütleleri ise protonların kütlelerine eşit veya daha büyük olmaktadır.

Mezonlar

Mezonların ise tanıdık olmasak da pion ve kaon gibi çeşitleri vardır. Mezonların bütün üyeleri kararsızdır. Bu nedenle normal günlük hayatımızda kullanılan maddelerin çoğunun yapısında bulunmazlar.

Bir Cevap Yazın