Gelişimin ilkeleri

Gelişim psikolojisi: gelişimin ilkeleri nelerdir maddeler halinde öğrenmeye çalışacağız. Gelişim belli aşamalarda gerçekleşir ve süreklidir bu aşamaları maddeler halinde sizlere vermeye çalışalım.

  •  Gelişim belli aşamalarda gerçekleşir ve süreklidir
  •  Gelişim kalıtım ve çevrenin ortak ürünüdür
  •  Gelişim hızı her dönemde aynı değildir
  •  Gelişim nöbetleşe devam eder.
  •   Binişiklik  İlkesi: farklı gelişim alanlarının aynı anda ilerlemesi paralel ilerleme de denir. Zihinsel– Değil, zihinsel – ahlak aynı anda gelişir bunun dışında yok.
  • gelişim bir bütündür:  farklı  gelişim  alanlarının birbirini etkilemesi anlamına gelir
  • gelişim yordana bilir bir sıra izler: tahmin etme
  •  Kritik dönemler: çevre – zaman
  •  Gelişimde bireysel farklılıklar vardır kıyaslama yapılan kişilerin ya aynı yaş ya da aynı dönemde olmaları gerekir
  • Gelişimde belli yönelimler vardır: baştan ayağa, içten dışa, genelden özele

Bir Cevap Yazın