Temel Büyüklükler Nedir, Nasıl Ölçülür?

Temel Büyüklükler Nedir, Nasıl Ölçülür?
Yapılan ölçüm sonucu, eğer net bir birimle ifade ediliyorsa bu temel büyüklüktür. Temel büyüklükler tektir ve tek bir birimi ifade eder. Kendi başına anlamı vardır. Örneğin, uzunluk temel bir büyüklüktür ve metre ile ifade edilir. Hız ise m/s ile ifade edilir. İki temel birim birleşerek bir başka birim oluşturmuştur. Böyle büyüklüklere ise türetilmiş büyüklükler denir. Genel olarak Uluslararası semboller ve birimler kullanıldığından aşağıda verilecek bilgiler de Uluslararası Ölçü ve Tartı Birimince kabul edilen ölçü birimleridir.
Temel Büyüklükler ve Ölçüm Birimleri:
Uzunluk
Ölçü birimi metredir ve “m” şeklinde sembolize edilmiştir.
Yapılan hassas deneyler sonucunda bilim adamları, metrenin tanımı konusunda ortak bir noktada buluşmuştur. Buna göre metre; Işığın boşlukta aldığı yolda geçen 1 saniyesinin, 1/299792458’i kadarlık bir mesafedir. 10’un katları şeklinde azalır ya da artar.
Kütle
Ölçü birimi kilogramdır ve sembolü de “kg” olarak gösterilir. 1000 gram ise 1 kilograma eşittir.
Dünya’da ortak kabul edilen bir kütle birimidir. Uluslararası Ölçü ve Tartı Birimi tarafından şuan ki hali ile kabul edilmiştir.
Zaman
Ölçü birimi saniyedir ve “s” harfi ile gösterilir.
Sezyum – 133 atomunun 2 çok ince seviye arasındaki geçiş radyasyonunun 9.192.631.770’lik dilimine tekabül eden süredir. Bu tanım 1997 yılında onaylandı.
Elektrik Akım Şiddeti
Ölçü birimi amperdir ve “A” ile gösterilir.
Elektrik yükünün birim zamanda geçen akımın şiddetidir. Herhangi bir iletken maddenin, yine herhangi bir bölümünden 1 saniyede geçen Coulomb ( elektrik yükü birimidir ve “C“ harfi ile gösterilir ) sayısı amperin değerini verir.
Akım şiddeti, yani Amper: Elektrik yükü miktarının ( C ), saniyeye bölünmesi ile bulunur.
Potansiyel farktan dolayı oluşan akım ise; Potansiyel farkın ( volt )dirence ( ohm ) bölünmesi ile bulunur.
Termodinamik Sıcaklık
Ölçü birimi kelvindir ve ` K ile gösterilir.
Kelvinin birim aralığı santigrat (celsius) ile aynıdır. Sadece başlangıç noktası ( yani 0 noktası ) –273.15 °C ‘dir.
Işık Şiddeti
Ölçü birimi candeladır ve “cd” şeklinde gösterilir.
Işığın dalga boyu olarak da tarif edilir. Ölçümünün yapılabilmesi için; ışık hızının, frekansa bölünmesi gerekir. Bu işlem sonucunda dalga boyu bulunabilir.
Ancak cd şeklinde ölçmek biraz zahmetlidir. Gelişen süreç içinde teknolojinin de ilerlemesi ile artık watt cinsinden de ölçülebilmektedir.
Madde Miktarı
Ölçü birimi moldür yine aynı şekilde mol ile sembolize edilir.
Candela gibi karmaşık bir ölçüm şeklidir. Uluslar Arası Ölçü ve Tartı Birimi’nce kabul edilmiş bir değerdir.
Madde içinde bulunan molekül ya da atomlar, Avogadro Sayısı kadar olunca; 1 mol değerini alır. Avogadro değeri, 6,02 x 10 `23 değerine eşittir. Mol sayısının değeri ise; tanecik sayısının, avogadro sayısına bölünmesi ile bulunur.

Bir Cevap Yazın